Πλακάκια

Νίκας Α.Ε.
Εμπόριο Ειδών Υγιεινής


 

Πλακάκια

Δαπέδου - Τοίχου

Porcelain

 

 

Wall

 

 

Floor

 

 

White Body

 

Εξωτερικού Χώρου

Porcelain

 

 

Red Body

 

 

White Body

 

 

B|Plus

 

 

B|Thin

 

 

B|Top

 

Τύπου Ξύλου

23X120

 

 

20Χ120

 

 

30Χ150

 

 

75Χ75

 

15Χ90

 

20Χ60

 

15Χ60

 

Ψηφίδες

 

 


Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ. 2721401518 | Fax. 2721088386
Email: g.nikas@hotmail.gr